Г1оьрдалара 1исханан Мозин к1ант Чаьнта.

    Гордалой / Известные гордалинцы / Известные религиозные деятели

 1исханан кхо к1ант хилла: Алчаг1ар, Дуьзи, Моза. Г1оьрдалахь уьш баьхна 1ежиган некъенан йуккъехь Халимов Халид ваьхначу керташкахь. Алчаг1ар Г1оьрдалахь 25 шарахь йуьртан да лаьттина алара баккхийчара.

Читать дальше